แผนการต้นทุน

สถานที่ซื้อ: 

การให้บริการ ราคาต่อหน่วย จำนวน รวมทั้งหมด
ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐานฟอร์ม101

บัญชีผู้ใช้ 5 รายและพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ 5GB

50 1 เดือน 50
(ไม่บังคับ) บัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละรายจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพิ่ม 1GB

10 บัญชี 0
(ไม่บังคับ) พื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บเพิ่มเติม

พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพิ่มเติม 10GB ต่อหน่วย

10 x 10GB 0

ค่าบริการรายเดือน

0

รวมทั้งหมด
จำนวนเดือน

ระยะเวลาขั้นต่ำในการให้บริการของเราคือ 1 ปี

600

ค่าบริการทั้งหมด

(Subject to Tax)

0

ระยะเวลาของสัญญา: 12 เดือน
จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน: 5 บัญชีผู้ใช้
จำนวนบัญชี: 5GB