คุณสมบัติ

คุณสมบัติ 1
ลดต้นทุน
ทางเราจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายในการทำงานของแพลตฟอร์มระบบคลาวด์เท่านั้น ฟอร์ม101 คือ “จ่ายเพื่อใช้งานซอร์ฟแวร์” ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องมีห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตั้งแต่เริ่มต้น
101cloud
คุณสมบัติ 2
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้จัดการระบบและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียนรู้ซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีคลิปและบทแนะนำออนไลน์เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้
101cloud
คุณสมบัติ 3
สนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฟอร์ม101 สอดคล้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เราได้จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือถ่ายภาพเป็นไฟล์แนบได้
101cloud
คุณสมบัติ 4
ออกแบบ e-Form ออนไลน์
องค์กรสามารถกำหนดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะกับความพึงพอใจของตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ
แบบฟอร์มสามารถออกแบบได้ใน MS Word แล้วคัดลอก / วางเอกสารไปยังผู้ออกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประมวลผลต่อไปได้
101cloud
คุณสมบัติ 5
อนุมัติออนไลน์ได้ง่ายๆ
การจัดการฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับต่างๆสามารถใช้แต่ละขั้นตอน เช่น การอนุมัติ การกำหนดงานและการแจ้งข้อมูลได้อย่างราบรื่นเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและรวดเร็วในการบริหาร
101cloud
คุณสมบัติ 6
รายงานการวิเคาระห์ e-Form
คุณสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจได้โดยใช้เครื่องมือรายงานที่มีอยู่แล้วและจำกัดการเข้าถึงกลุ่มที่กำหนดหรือผู้ใช้แต่ละราย รวมทั้งรายงานแต่ละฉบับสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือวิเคราะห์ต่อไปได้
101cloud